התאגדות ישראלית לברידג - ארצי התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: גביע הנריק לקנר

מושב:2 מתוך 7 תאריך: 09/03/20

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: עמית אסף

מקדם רמה: 8.72

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [2] [1] שמות מספרי חבר
1 67.67 70.83 64.51 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 13809 8193
2 56.25 62.50 50.00 הספל ראובן - לוי אנה 19417 19412
3 47.84 44.44 51.23 זהבי יוסף - למדן אורי 13806 21916
4 38.58 33.33 43.83 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 14043 16105
      60.19 כוכבי אלי - כהן אברהם 18027 4292
      54.50 שיינר חנה - סורס אגי 15248 24242
    50.00   קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363
      48.77 בוימל דבורה - שטרן ורד 13904 24290
    45.83   מלמד רות - דוד דינה 14117 8274
    43.06   אופן מרדכי - קוטלרו אלי 19399 20977
      40.74 בן עוזיון עופר - בן עוזיון מלכה 23-58 7776
      37.04 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 5090 22953
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf