תוכנית התחרויות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: בוקר חדש (ד)

מושב:3 מתוך 7 תאריך: 18/09/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

מקדם רמה: 5.48

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 62.28 62.04 57.29 67.50 כוכבי אלי - בייצר מוטי 18027 12001
2 53.67 45.37 65.63 [A] פרוינד מיכאל - גורן גד 23730 21209
3 52.67 63.58 44.44 [A] גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 41118 40960
4 52.30 47.88 [A] 59.03 סורס אגי - מיכאילוביץ דניאלה 24242 19979
5 52.25 55.03 51.74 [A] שטריך אליעזר - רונן עמוס 40844 18615
6 49.23 51.85 50.00 45.83 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 41114 41116
7 45.80 46.91 45.00 45.48 מזרח איתמר - מזרח עפרה 10813 10814
8 35.89 39.81 25.35 42.50 יעקב אריה - שוסטר שמואלה 40254 40255
      60.56   ליבר מוניקה - גוטמן סרג'יו 12633 9644
        54.17 רומנו רפי - רומנו שפרה 1912 5413
      50.00   מיכאילוביץ דניאלה - מיטנוביצקי לאה 19979 22953
        42.36 שוורץ חיה - גרוסמן טניה 42147 20963
    37.04     לילי - זאב 23-56 23-57
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©


Copyright © 1998-2018,    Amit Micha