תוכנית התחרויות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020

מושב:8 מתוך 8 תאריך: 06/11/19
 

עיקבו אחר ההודעות

שלב הבתים מתחיל ב 20 בנובמבר
 

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

מקדם רמה: 18.37

6 תוצאות טובות מתוך 8

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 234.0 [A] 25.0 [A] 18.0 71.0 49.0 32.0 39.0 ורד נח - קפלן אהרון 2656 1763 32
2 199.7 [A] 28.0 63.0 [A] 18.0 8.7 54.0 28.0 גולן אודי - דב אלכס 2181 12008 26
3 190.5 -5.0 [A] 59.0 0.0 61.1 40.4 35.0 [A] מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419 21
4 181.0 0.0 28.0 35.0 0.0 40.4 31.6 46.0 -66.0 טל לביאה - טל חיים 5719 5720 16
5 179.3 24.0 26.0 44.0 21.0 63.3 -13.0 1.0 -1.0 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף 803 1273 13
6 119.6 37.0 -6.0 28.0 19.0 -3.0 -51.3 [A] 44.6 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 1940 4631 11
7 116.0 17.0 9.0 -7.0 0.0 42.0 [A] 15.0 33.0 וייס ישראל - ניסר לאון 7760 772 8
8 98.0 -4.0 -3.0 24.0 33.0 7.0 5.0 [A] 32.0 בוך משה - טל ישראל 1864 1780 7
9 84.7 11.0 14.0 -9.0 0.0 23.0 -31.6 -17.0 45.7 אידלמן עזרא - פלור יהודה 1812 1813 5
10 73.0 -4.0 -16.0 [A] [A] [A] 9.0 10.0 74.0 דרמר שלמה - בן מאיר יוסף 1911 808 4
11 60.0 26.0 27.0 24.0 12.0 -29.0 [A] [A] [A] מאר רוני - ארזיל אתי 11345 6825 3
12 58.6 20.0 44.0 47.0 0.0 -52.4 [A] [A] [A] גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 681 871 3
13 38.6 26.0 17.0 5.0 2.0 [A] [A] [A] -11.4 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116 2
14 37.5 -24.0 13.0 -1.0 4.0 9.0 30.5 -18.0 [A] תמיר טובה - בייצר מוטי 667 12001 2
15 -19.0 -34.0 -10.0 0.0 0.0 4.0 21.0 [A] -47.0 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404  
16 -43.5 -32.0 -1.0 -38.0 [A] 17.5 [A] 10.0 [A] פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 3496 8275  
17 -77.4 10.0 -51.0 -11.0 [A] -55.0 -78.0 25.0 4.6 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415  
18 -99.8 -1.0 7.0 -24.0 [A] -33.8 [A] -16.0 -32.0 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 2136 19051  
19 -123.9 [A] -59.0 -62.0 28.0 [A] [A] -8.0 -22.9 כוכבי אלי - רונן מיכאל 18027 18026  
20 -304.0 [A] -36.0 -83.0 0.0 -59.0 [A] -38.0 -88.0 בן עוזיון מרדכי - בן עוזיון מלכה 11202 7776  
          52.0   26.2 42.0 40.1 גל שמואל - טל עופר 530 3813  
      34.0     8.7 -2.0 6.0   לייבו אדי - בן יהודה יהודית 850 2218  
    3.0 -11.0 -32.0     38.2     בר רבקה - מאר ריבי 4002 11346  
    -15.0 -18.0     12.0 -1.0     גל טיבור - פואה דורית 13841 11064  
        -36.0   -6.5 -16.4 -22.0   גוטמן סרג'יו - ארד יאיר 9644 14431  
    -38.0 -31.0 -62.0       -73.0   אביזמר פני - אפשטיין אהרון 5090 24727  
              9.8 59.0 56.0 גלסר אנדרי - אורנשטיין איתן 9069 801  
              25.0 -32.0 0.0 לייבוביץ אנטון - בן נחום גילי 10306 17526  
            -19.6 -4.0 -4.0   שני גילה - שקדי צבי 14956 590  
            26.0     74.0 דרמר שלמה - ברב בנימין 1911 664  
      28.0           28.0 ברקוביץ אריה - דב אלכס 2502 12008  
    -14.0   36.0           כץ אפרים - קרבי עפר 4299 3449  
    -7.0 -30.0             הרשקוביץ בלו - שר יהושע 5340 787  
            -3.3 -36.0     גונן שרה - קוגן זאב 5363 13018  
    37.0               ירוס מיכאל - אדלשטיין פרידה 40706 4631  
              30.5     תמיר טובה - איסק מנחם 667 3080  
          20.0         גורדון אושרה - הנר ארז 16378 9643  
          18.0         עמיר אריה - ורד נח 503 2656  
      13.0             לייבוביץ אנטון - בייצר מוטי 10306 12001  
    4.0               מנדר ענת - טרגר דרור 40603 3805  
            -2.0       ארבל שמואל - הנר ארז 12060 9643  
            -17.0       שניידר מיכאל - שניידר טובה 4525 11949  
              -23.0     ברב בנימין - ניסר לאון 664 772  
                -24.0   מלמד אהרון - גל טיבור 14116 13841  
            -29.0       מאר רוני - מאר ריבי 11345 11346  
            -29.5       אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 5090 22953  
                -30.0   תמרי אבא - כהן אברהם 11063 4292  
                  -35.0 הורן אלי - הורן הנריך 3782 5360  
              -37.1     בטצייג רחל - בטצייג ישראל 2669 2665  
                -53.0   צבעוני פנחס - דואק שוש 5435 18604  
            -88.0       בר יוסף מירי - גד עדי 40732 40432  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

<

Copyright © 1998-2018,    Amit Micha