התאגדות ישראלית לברידג - ארצי התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: מוקדמות סגל קרייתי לזוגות 2020

מושב:5 מתוך 8 תאריך: 16/10/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

מקדם רמה: 18.86

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 202.7 [A] 71.0 49.0 32.0 50.7 ורד נח - קפלן אהרון 2656 1763
2 160.2 52.0 [A] 26.2 42.0 40.1 גל שמואל - טל עופר 530 3813
3 127.5 -9.0 61.1 40.4 35.0 [A] מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 8215 5419
4 124.8 [A] [A] 9.8 59.0 56.0 גלסר אנדרי - אורנשטיין איתן 9069 801
5 80.7 [A] 18.0 8.7 54.0 [A] גולן אודי - דב אלכס 2181 12008
6 77.0 33.0 7.0 5.0 [A] 32.0 בוך משה - טל ישראל 1864 1780
7 71.3 21.0 63.3 -13.0 1.0 -1.0 אהרונוביץ מיכאל - פסטרנק יוסף 803 1273
8 71.0 -19.0 42.0 [A] 15.0 33.0 וייס ישראל - ניסר לאון 7760 772
9 45.0 -7.0 40.4 31.6 46.0 -66.0 טל לביאה - טל חיים 5719 5720
10 12.7 [A] 8.7 -2.0 6.0 [A] לייבו אדי - בן יהודה יהודית 850 2218
11 9.3 19.0 -3.0 -51.3 [A] 44.6 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה 1940 4631
12 5.1 -15.0 23.0 -31.6 -17.0 45.7 אידלמן עזרא - פלור יהודה 1812 1813
13 -2.9 28.0 [A] [A] -8.0 -22.9 כוכבי אלי - רונן מיכאל 18027 18026
14 -5.0 4.0 9.0 [A] -18.0 [A] תמיר טובה - בייצר מוטי 667 12001
15 -7.0 [A] [A] 25.0 -32.0 0.0 לייבוביץ אנטון - בן נחום גילי 10306 17526
16 -27.6 [A] -19.6 -4.0 -4.0 [A] שני גילה - שקדי צבי 14956 590
17 -47.9 -3.0 -6.5 -16.4 -22.0 [A] גוטמן סרג'יו - ארד יאיר 9644 14431
18 -73.0 -51.0 4.0 21.0 [A] -47.0 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404
19 -81.8 [A] -33.8 [A] -16.0 -32.0 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 2136 19051
20 -103.4 [A] -55.0 -78.0 25.0 4.6 שקד יצחק - לוי אבי 5414 5415
21 -214.0 -29.0 -59.0 [A] -38.0 -88.0 בן עוזיון מרדכי - בן עוזיון מלכה 11202 7776
      26.0     74.0 דרמר שלמה - ברב בנימין 1911 664
    -10.0   38.2     בר רבקה - מאר ריבי 4002 11346
      17.5   10.0   פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 3496 8275
        9.0 10.0   דרמר שלמה - בן מאיר יוסף 1911 808
      12.0 -1.0     גל טיבור - פואה דורית 13841 11064
    2.0       -11.4 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 16756 14116
      -3.3 -36.0     גונן שרה - קוגן זאב 5363 13018
    -10.0 -52.4       גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 681 871
    -42.0     -73.0   אביזמר פני - אפשטיין אהרון 5090 24727
        30.5     תמיר טובה - איסק מנחם 667 3080
            28.0 ברקוביץ אריה - דב אלכס 2502 12008
    20.0         גורדון אושרה - הנר ארז 16378 9643
    18.0         עמיר אריה - ורד נח 503 2656
    12.0         מאר רוני - ארזיל אתי 11345 6825
      -2.0       ארבל שמואל - הנר ארז 12060 9643
    -6.0         זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 2136 2804
    -8.0         בן מאיר יוסף - מונטאנו אלכסנדר 808 4253
      -17.0       שניידר מיכאל - שניידר טובה 4525 11949
        -23.0     ברב בנימין - ניסר לאון 664 772
          -24.0   מלמד אהרון - גל טיבור 14116 13841
      -29.0       מאר רוני - מאר ריבי 11345 11346
      -29.5       אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 5090 22953
          -30.0   תמרי אבא - כהן אברהם 11063 4292
            -35.0 הורן אלי - הורן הנריך 3782 5360
        -37.1     בטצייג רחל - בטצייג ישראל 2669 2665
          -53.0   צבעוני פנחס - דואק שוש 5435 18604
      -88.0       בר יוסף מירי - גד עדי 40732 40432
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf