התאגדות ישראלית לברידג - ארצי התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: החגים - יום ב'

מושב:7 מתוך 7 תאריך: 11/11/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות

מקדם רמה: 9.78

5 תוצאות טובות מתוך 7

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר נאמ
1 60.65 68.75 53.33 55.95 54.76 62.96 60.80 44.44 ולדמן שרה - גונן אוה 4266 3053 11
2 58.51 46.53 65.28 59.90 48.41 56.94 62.04 45.24 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 13809 8193 8
3 56.18 [A] 50.00 57.74 54.76 [A] 56.48 61.90 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 41118 40960 7
4 52.74 56.25 43.06 52.38 52.38 34.72 55.86 46.83 בוימל דבורה - שטרן ורד 13904 24290 5
5 52.50 40.28 54.17 52.38 53.97 47.22 40.74 54.76 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 14043 16327 4
6 52.09 39.58 56.67 48.81 [A] 55.09 [A] 60.32 אקמן טובה - שפיר רוחמה 10598 19419 3
7 46.61 [A] 40.83 51.19 [A] [A] 54.50 36.51 הספל ראובן - לוי אנה 19417 19412  
8 41.69 [A] 40.00 43.23 41.27 45.60 38.36 [A] בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 7776 11202  
9 40.52 41.67 45.00 36.31 [A] [A] 29.63 50.00 למדן אורי - זהבי יוסף 21916 13806  
    56.94     53.17 47.92     שניידר מיכאל - שניידר טובה 4525 11949  
        47.40 41.27 49.54     סורס אגי - שיינר חנה 24242 15248  
        44.64     52.78   מלמד רות - דוד דינה 14117 8274  
    56.25             גונן שרה - שטרן ורד 5363 24290  
                46.83 שיינר חנה - שטרן ורד 15248 24290  
                45.24 שיפמן פרנסלין - כהן אברהם 13809 4292  
      45.00           זהבי יוסף - אביזמר פני 13806 5090  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf