תוכנית התחרויות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: גביע חדווה ברגמן (א)

מושב:4 מתוך 6 תאריך: 18/08/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: עמית מיכה

מקדם רמה: 13.64

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 58.14 60.66 [A] 61.90 59.99 בר רבקה - תמיר טובה 4002 667
2 57.40 57.47 [A] 67.26 54.87 ארזיל אתי - בייצר מוטי 6825 12001
3 56.87 49.59 60.07 56.55 61.28 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 1911 10306
4 56.59 57.07 [A] 58.93 60.35 לוי אבי - ארבל שמואל 5415 12060
5 53.99 56.26 57.64 56.25 45.79 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 808 871
6 51.08 43.91 52.08 58.33 [A] מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 22953 5090
7 49.97 43.76 46.18 46.73 63.22 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 3497 8275
8 48.27 56.17 [A] 42.56 44.36 בוימל דבורה - שטרן ורד 13904 24290
9 48.08 54.37 [A] 41.67 46.29 גושן רגינה - ארד יאיר 6830 14431
10 46.53 43.25 48.61 34.52 59.75 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 9644 2663
11 45.37 40.70 47.92 44.64 48.20 קוגן זאב - גונן שרה 13018 5363
12 43.95 47.53 49.65 44.94 33.66 טישלר לאה - שיינר חנה 11950 15248
13 42.73 44.88 48.26 44.64 33.15 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 2665 2669
14 39.96 41.79 42.36 29.17 46.53 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 14043 16327
        60.42 46.43 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 2136 2804
    60.93     44.60 שניידר מיכאל - שניידר טובה 4525 11949
        57.14 47.97 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 11063 10404
      52.43   49.01 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 5335 5352
      51.04 44.64   גל טיבור - מלמד אהרון 13841 14116
    41.60 53.13     טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 19051 2136
        46.43 45.66 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 5340 14117
          62.68 הנר ארז - גורדון אושרה 9643 16378
      52.43     בייצר מוטי - תמיר טובה 12001 667
        52.38   גבע עמיחי - טל ברוך 1856 10405
        50.89   בן דוד רמי - טורפשטיין ירון 16104 19051
    48.53       הרשקוביץ בלו - שר יהושע 5340 787
      38.19     פואה דורית - דוד דינה 11064 8274
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©


Copyright © 1998-2018,    Amit Micha