התאגדות ישראלית לברידג - ארצי התאגדות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: קבוצות BAM 2019

מושב:3 מתוך 3 תאריך: 10/07/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


תוצאות כלליות

דרוג תוצאה מספרי חבר נאמ
1 86.00 בן מאיר יוסף - דרמר שלמה - ניסר לאון - וייס ישראל 808-1911-772-7760 10
2 85.00 עמית מיכה - עמית אסף - גולן אודי - דב אלכס - אופק טל - עממי צבי 790-5622-2181-12008-4720-3452 8
2 85.00 בן יהודה יהודית - לייבו אדי - מרקוביץ רוני - ויינשטיין אבישי 2218-850-8215-5419 8
2 85.00 טל ישראל - בוך משה - טל לביאה - טל חיים - (אידלמן עזרא) - (פלור יהודה) 1780-1864-5719-5720-(1812)-(1813) 8
5 84.00 שקד יצחק - לוי אבי - הנר ארז - ארבל שמואל 5414-5415-9643-12060 4
6 78.00 בן דוד רמי - רפפורט לאה - בן נחום גילי - ירוס מיכאל - (גולדנברג שלום) - (סגלוב חנה) 16104-4261-17526-40706-(1265)-(15610) 3
7 69.00 גל טיבור - מלמד אהרון - גולדשטיין יעקב - (מלמד רות) - פואה דורית 13841-14116-16756-(14117)-11064  
7 69.00 רהב יוסף - אדלשטיין פרידה - מאר ריבי - בר רבקה - (כץ אפרים) - (אלפיה דוד) 1940-4631-11346-4002-(4299)-(3499)  
9 67.00 מאר רוני - הורן אלי - הורן הנריך - ארזיל אתי 11345-3782-5360-6825  
10 55.00 הרשקוביץ בלו - שר יהושע - (בן נאים אהוד) - (סולומוביץ אורי) - גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 5340-787-(777)-(4177)-10404-11063  
11 29.00 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו - אפשטיין אהרון - אביזמר פני - (מיטנוביצקי לאה) 14431-9644-24727-5090-(22953)  
תוכנית חישובים: אסף עמית 2016 ©

Copyright © 2013,    Amit Asaf