תוכנית התחרויות

התאגדות ישראלית לברידג' - סניף קריות/חיפה

תחרות: גביע אליהו לוי (ב)

מושב:7 מתוך 8 תאריך: 18/02/19

ללחוץ כאן לפירוט מלא של התוצאות


מנהל תחרות: עמית אסף

6 תוצאות טובות מתוך 7

תוצאות כלליות

דרוג תוצאה [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] שמות מספרי חבר
1 57.73 61.46 [A] 54.58 60.94 54.17 56.25 58.98 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 13809 8193
2 56.18 51.56 49.40 51.25 [A] 50.60 57.81 76.43 אקמן טובה - בליצבלאו ויקי 10598 16105
3 53.54 70.31 47.62 48.75 55.21 49.48 45.83 49.87 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 41118 40960
4 52.77 [A] 54.76 65.00 38.54 58.33 [A] [A] בוימל דבורה - שטרן ורד 13904 24290
5 52.51 50.00 55.95 50.00 51.69 48.81 56.25 51.17 גונן אוה - ולדמן שרה 3053 4266
6 49.60 [A] 58.85 45.00 [A] 50.60 42.19 50.94 שניידר טובה - שניידר מיכאל 11949 4525
7 48.85 58.85 [A] 57.92 41.54 50.52 39.58 44.69 מלמד רות - דוד דינה 14117 8274
8 47.00 37.50 54.17 39.17 55.21 [A] 51.56 44.40 הספל ראובן - לוי אנה 19417 19412
9 45.13 37.50 46.35 44.17 43.88 50.60 [A] 48.31 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 7776 11202
10 43.65 42.71 48.21 [A] 47.92 45.83 42.71 34.51 זהבי יוסף - למדן אורי 13806 21916
    42.19   57.92   37.50     הלמר יהושע - שפיר רוחמה 41644 19419
      34.52 36.25 43.75       גוטמן סרג'יו - אביזמר פני 9644 5090
            55.36 38.54   כהן יהודית - יונה ברטה 14043 9646
    47.92 45.83           יונה ברטה - אופן מרדכי 9646 19399
              69.27   אביזמר פני - עמית אסף 5090 5622
          61.33       יונה ברטה - עמית אסף 9646 5622
      54.17           כהן אברהם - בונשטיין מנחם 4292 8193
        50.00         זהבי יוסף - יונה ברטה 13806 9646
                41.54 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 14043 16327
תוכנית חישובים: אסף עמית 2018 ©


Copyright © 1998-2018,    Amit Micha