תוכנית התחרויות

תחרות: גימלאי רפאל - דצמבר 2019

 תאריך: 09/12/19

מנהל תחרות: גרינברג צדוק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 56.46 רוזן דן - רבזין יפה 21129 35
2 55.00 ברכה רלי - ויינר שושנה 04 14
3 53.33 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
4 50.21 מאירי צבי - מאירי נורית 19634 19594
5 45.00 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
6 40.00 איצקוביץ מיכאל - איצקוביץ מאירה 9075 21126

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 61.67 לביא עדינה - אלרון שרה 24 03
2 56.67 וייס מנחם - גלעד ראובן 15 07
3 56.46 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
4 48.33 שריה רות - דיבון יונה 53 50
5 41.67 גרנות יונה - גרנות דני 64 08
6 35.21 תמרי יהודית - תמרי יהודית 56 56
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

 

 

 מספרי חבר פנימיים

שם

מספר

אביגדור מרגלית 

9

אדלשטיין אבי 

6

אלוני רלי 

63

אלרון שרה 

3

בהר דוד 

66

בכר מלכה 

69

בכר שבתאי 

70

ברכה רלי 

4

גדעוני מיכאל 

5

גלעד ראובן 

7

גרנות דני 

8

גרנות יונה 

64

דביר יהודה 

71

דוד ירון 

55

דיאמנט תיתה 

62

דיבון יונה 

50

דיוקמן אביבה 

57

דלמר הנרי 

49

דרמן יוכי 

31

הרניק אריה 

12

ויינר שושנה 

14

וייס מנחם 

15

וינר חוה 

61

ונציה אברהם 

19

טימור עוזי 

41

טימור רחל 

42

טרינצר מיכאל

72

יפה רבזון 

35

ישראלי אילנה 

21

כץ אלוני 

68

כץ אלי 

52

לביא חנה 

23

לביא עדינה 

24

לבל שולה 

43

לינד אסתר 

65

מאירוביץ דב 

13

מאירי נורית 

32

מאירי צבי 

33

מימון גיגי 

48

מסלר לאה 

51

סטריאן אלכס 

18

עציון משה 

26

עציון רחל 

25

ערד איריס 

58

קירזון שוש 

16

קליין לילי 

34

רב יהודית 

60

רבזין יפה 

35

רוזן דני 

36

רטנר יעל 

38

רייס אסתר 

54

רסקין לוי 

11

שולובסקי אנדריי 

46

שפירא אבי 

27

שפריר חוה 

67

שרגא יצחק 

17

שריה רות 

53

תמרי יהודית 

56