תוכנית התחרויות

 

תחרות: תחרות גימלאי מחקר 29-07-2019

 

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 64.79 שקד יצחק - סגלוב חנה 5414 15610
2 58.13 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית 05 09
3 52.50 מימון גיגי - דלמר הנרי 48 49
4 51.04 גלעד ראובן - ויינר שושנה 07 14
5 43.54 רסקין לוי - מאירוביץ דב 11 13
6 30.00 רבזין יפה - בהר דוד 35 66

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 65.63 אורבך חנה - אורבך ישראל           12326 14158
2 58.54 נוימן יהושע - נוימן יהודית 10646 19686
3 54.17 איסלר נילי - שפריר חוה 23269 67
4 47.29 לביא עדינה - דורון נעמי 24 19375
5 38.33 גרנות דני - גרנות יונה 08 64
6 36.04 פלוריאן יעל - לאור חוה 19674 19675
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©

Copyright © 1998-2018,    Amit Micha