תוכנית התחרויות

תחרות: תחרות גימלאי מחקר 11-02-19

מנהל תחרות: שקד יצחק

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 66.04 רסקין לוי - מאירוביץ דב  11  13
2 65.83 מימון גיגי - דלמר הנרי  48  49
3 63.33 ראשית זהבה - אמינוב משה 4272 14621
4 48.96 ויינר שושנה - ברכה רלי  14  04
5 44.17 שולובסקי אנדריי - רוזן דן  46 21129
6 38.13 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית  05  09
7 37.71 טימור עוזי - טימור רחל  41  42
8 35.83 איצקוביץ מיכאל - איצקוביץ מאירה 9075 21126

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 77.29 אורבך חנה - אורבך ישראל               12326 14158
2 64.17 נוימן יהודית - נוימן יהושע 19686 10646
3 55.00 וייס מנחם - גלעד ראובן  15  07
4 50.63 מאירי נורית - מאירי צבי  32  33
5 49.38 לביא עדינה - שקד יצחק  24 5414
6 36.88 תמיר אריה - תמיר אריאלה 9555 9556
7 34.17 דיבון יונה - שריה רות  50  53
8 32.50 גרנות דני - גרנות יונה  08  64
תוכנית חישובים: אסף עמית 2018 ©

Copyright © 1998-2018,    Amit Micha