תוכנית התחרויות

 

תחרות: תחרות גימלאי מחקר 15-4-19

מנהל תחרות: בן דרור אריאל

צפון-דרום

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 61.73 יפה רבזון - מאירוביץ דב  35  13
2 59.26 וייס מנחם - גלעד ראובן  15  07
3 49.38 גדעוני מיכאל - אביגדור מרגלית  05  09
4 44.44 רסקין לוי - מאירוביץ דב  11  13
5 38.89 שושנה - ברכה רלי  02  04

מזרח - מערב

דרוג סה"כ שמות מספרי חבר
1 52.31 שריה רות - דיבון יונה  53  50
1 52.31 נוימן יהושע - נוימן יהודית           10646 19686
3 50.46 גרנות יונה - גרנות דני  64  08
4 44.91 טימור עוזי - טימור רחל  41  42
תוכנית חישובים: אסף עמית 2019 ©