התאגדות ישראלית לברידג' סניף קריות/חיפה 

רשימת חברים מדורגת

רב אמן בינלאומי
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
1 790 עמית מיכה 39,379 7,402 1,791 202,949
2 5622 עמית אסף 17,710 2,851 2,794 185,920
3 7772 בראונשטיין אריאל 23,243 4,694 1,749 157,633
 
רב אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
4 3452 עממי צבי 18,807 3,241 425 72,467
5 13366 ברנשטיין גרגורי 15,998 3,003 488 70,428
6 5350 כהן אילן 18,057 3,024 391 67,847
 
רב אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
7 772 ניסר לאון 20,645 3,239 185 62,285
8 850 לייבו אדי 26,267 2,617 122 58,537
9 12008 דב אלכס 15,533 2,263 330 54,663
10 2181 גולן אודי 16,861 2,025 137 43,961
11 23739 חוטורסקי ניר 2,516 806 492 35,176
 
רב אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
12 664 ברב בנימין 26,602 1,364 107 45,592
13 1813 פלור יהודה 16,140 2,287 85 43,260
14 5419 ויינשטיין אבישי 22,079 1,783 43 42,059
15 8215 מרקוביץ רוני 18,658 1,545 77 37,958
16 4253 מונטאנו אלכסנדר 14,749 1,691 96 36,459
17 4252 מונטאנו אאורליה 8,230 1,403 97 27,110
18 5720 טל חיים 10,943 1,179 75 26,483
19 5719 טל לביאה 10,787 1,115 77 25,787
 
רב אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
20 1911 דרמר שלמה 18,621 1,638 25 36,251
21 10306 לייבוביץ אנטון 16,139 1,231 27 29,799
22 7414 ברג זהר 6,434 790 121 20,384
23 5414 שקד יצחק 10,847 799 14 19,537
24 1926 טנדטר עלי 5,585 1,075 55 19,085
25 5805 אבל אלפרד 4,085 864 50 15,225
26 2350 הולצמן רון 4,419 779 11 12,759
 
אמן בכיר זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
27 5630 טופז זהבה 17,642 789 6 25,832
28 6825 ארזיל אתי 14,601 912 5 23,971
29 667 תמיר טובה 14,323 794 4 22,463
30 3808 אמבר דוד 8,893 948 7 18,723
31 5415 לוי אבי 6,938 679 16 14,528
32 4261 רפפורט לאה 7,166 583 8 13,396
33 16104 בן דוד רמי 6,668 586 7 12,878
34 9643 הנר ארז 7,109 536 7 12,819
35 3782 הורן אלי 5,439 616 6 11,899
36 12633 ליבר מוניקה 4,487 584 5 10,577
 
אמן בכיר כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
37 787 שר יהושע 15,035 710 2 22,235
38 3693 מרקוביץ אוה 14,225 723 1 21,505
39 5142 טופז דוד 13,202 605 1 19,302
40 777 בן נאים אהוד 13,559 416 9 18,169
41 13841 גל טיבור 11,948 580 2 17,848
42 4002 בר רבקה 11,175 489 2 16,165
43 11345 מאר רוני 5,539 422 1 9,809
44 11346 מאר ריבי 5,217 356 1 8,827
45 11064 פואה דורית 3,889 419 6 8,379
46 16378 גורדון אושרה 3,271 432 5 7,841
 
אמן בכיר ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
47 14116 מלמד אהרון 11,437 520 0 16,637
48 11063 תמרי אבא 9,801 455 0 14,351
49 5345 שהם סלי 10,705 355 0 14,255
50 5335 לויטנוס מאיר 9,569 325 0 12,819
51 6830 גושן רגינה 9,996 265 0 12,646
52 5352 לויטנוס לביאה 8,710 315 0 11,860
53 5360 הורן הנריך 5,463 285 2 8,413
54 10405 טל ברוך 4,720 353 0 8,250
55 3497 פייטלוביץ דני 5,276 253 0 7,806
 
אמן בכיר
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
56 2663 גנזל יהודה 11,490 201 2 13,600
57 8275 כהן בתיה 10,113 193 0 12,043
58 4525 שניידר מיכאל 8,610 217 0 10,780
59 2669 בטצייג רחל 9,096 162 0 10,716
60 3788 וול אלישבע 7,428 205 0 9,478
61 11949 שניידר טובה 7,642 180 0 9,442
62 770 ברגמן מנחם 7,144 150 4 8,844
63 2804 כרמי כרמלה 6,167 199 1 8,207
64 9263 דורמן מרק 4,447 234 2 6,887
65 3496 פייטלוביץ רחל 4,294 231 0 6,604
66 5440 סימקה-וולך הליין דר 3,018 232 0 5,338
67 13809 שיפמן פרנסלין 3,192 160 0 4,792
68 18027 כוכבי אלי 2,789 195 0 4,739
69 4292 כהן אברהם 2,079 239 0 4,469
70 24290 שטרן ורד 2,123 139 3 3,663
 
אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
71 14431 ארד יאיר 6,362 139 0 7,752
72 1901 גושן שלום 6,749 82 0 7,569
73 16105 בליצבלאו ויקי 5,703 82 0 6,523
74 14117 מלמד רות 4,427 148 0 5,907
75 15248 שיינר חנה 2,947 141 0 4,357
76 8193 בונשטיין מנחם 3,133 81 0 3,943
77 4263 דוידוביץ אוה 2,996 94 0 3,936
78 19419 שפיר רוחמה 2,903 90 0 3,803
79 5435 צבעוני פנחס 2,251 109 0 3,341
80 18617 בלוזר קובי 2,085 86 0 2,945
81 23310 בן משה גיורא 1,584 86 0 2,444
 
אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
82 8229 גולדשטיין ציפורה 4,313 47 0 4,783
83 8274 דוד דינה 3,180 55 0 3,730
84 11950 טישלר לאה 3,077 59 0 3,667
85 10403 יבנאי אמוץ 2,409 66 0 3,069
86 24242 סורס אגי 1,270 43 0 1,700
87 19979 מיכאילוביץ דניאלה 969 46 0 1,429
 
אמן ארד
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
88 5090 אביזמר פני 4,923 20 0 5,123
89 3692 פריד מרים 3,981 29 0 4,271
90 8230 רפפורט שמואל 3,701 32 0 4,021
91 9650 פיבלמן צבי 1,854 23 0 2,084
92 40908 פיבלמן שושי 800 20 0 1,000
93 40844 שטריך אליעזר 699 28 0 979
 
אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
94 13908 רטר קלרה 3,161 19 0 3,351
95 5884 ענברי רחל 2,401 16 0 2,561
96 19412 לוי אנה 1,915 12 0 2,035
97 13806 זהבי יוסף 1,653 12 0 1,773
98 14043 כהן יהודית 1,479 17 0 1,649
99 18781 נהיר דפנה 1,119 14 0 1,259
100 18862 פלדמן ברברה 1,054 16 0 1,214
101 18863 זטלר שילה 1,012 16 0 1,172
102 18612 דגון אסתר 885 11 0 995
103 19264 גוזלן משה 642 11 0 752
 
סגן אמן זהב
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
104 18780 ארליך רחל 948 8 0 1,028
105 18615 רונן עמוס 709 8 0 789
 
סגן אמן כסף
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
106 2672 זיידמן נורברט 3,821 3 0 3,851
107 3810 כהן דבורה 2,619 3 0 2,649
108 41644 הלמר יהושע 492 4 0 532
109 40890 אפשטיין דוד 238 4 0 278
110 8214 רוזנשטוק מוטי 217 2 0 237
 
סגן אמן
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
111 18609 ישורון ישראל 1,148 0 0 1,148
112 18616 נעלי נחום 505 0 0 505
113 18608 ליפשיץ מרים 362 0 0 362
114 40203 סליגסון בברלי 247 0 0 247
115 40581 סליגסון יואל 240 0 0 240
116 41342 פרידברג ג'ק 199 0 0 199
117 23589 פרידמן יוסף 192 0 0 192
118 42221 פרידברג ג'ניס 156 0 0 156
119 41340 לילינג נעמי 132 0 0 132
120 42759 אורנשטיין טינה 121 0 0 121
 
שחקן מתקדם
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
121 42252 ברלוביץ זינה 97 0 0 97
122 43586 טיגר סטיבן 53 0 0 53
123 43298 ויסברג חנוך 52 0 0 52
124 43297 ויסברג קטי 50 0 0 50
125 19523 ברקן רינה 34 0 0 34
126 43587 יעקב חמו 31 0 0 31
 
שחקן רשום
דרוג מס חבר שם מקומיות ארציות בינלאומיות משוקללות
127 40041 אוחנה אבינועם 7 0 0 7
128 41717 שולימוביץ זלו 6 0 0 6
129 43330 רגב נחמה 1 0 0 1
130 40045 קושר גרגורי 0 0 0 0
131 43472 מוזס פנינה 0 0 0 0
132 43840 נואמה אסתר 0 0 0 0
133 43844 נואמה מנשה 0 0 0 0
134 43845 בכר שבתאי 0 0 0 0
135 43847 גבע אלי 0 0 0 0
136 43848 שלם נעמי 0 0 0 0
137 43849 בכר מלכה 0 0 0 0

סה"כ 137 חברים בדו"ח

הנתוני02ם נכונים ליום 31-3-23

הנתונים מנוהלים במשרד ההתאגדות. עיצוב הדוח והפקתו: אסף עמית