האתר של מיכה עמית

הרשמה מוקדמת לתחרות הארצית הקריות 2020
ע"ש מיכל אמבר ז"ל

יום שישי 21 בפברואר שעה 10:00
 

נא להודיע גם במקרה של ביטול

נא לרשום אותנו לתחרות הארצית

מספר חבר 1

תואר 1

מספר חבר 2

תואר 2

שמות בני הזוג*

כתובת מייל

טלפון להתקשרות

טלפון נייד

הערות

אנו מתחייבים להודיע מראש במקרה של ביטול 

Copyright © 2019,   Amit Micha